Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (2023)

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (1)

Trips herkennen

Heeft mijn plant trips? Een gevreesde vraag want beestjes op je kamerplanten wil je ten alle tijden vermijden. Tripsen zijn zo onnoemlijk klein dat je er overheen kijkt, zeker als het de eerste keer is dat je ermee geconfronteerd wordt. Tripsschade is ook zeer verschillend, daarom is het niet eenvoudig om trips snel te herkennen. Bovendien zijn er veel verschillende tripsen soorten en veel teelten die door trips kunnen worden getroffen; denk maar aan de groenteteelt, sierteelt, kamerplanten en kleinfruit.

Algemeen kan je stellen dat tripsen langwerpige, smalle insectjes zijn die tussen 1 en 2 mm groot zijn. Ze behoren tot de groep van de franjevleugeligen (Thysanoptera). Deze naam danken ze aan hun franjeachtige vleugeltjes. Tripsen vliegen niet ver. Ze verplaatsen zich zwevend met de wind en via luchtstromen.

De kleur van de volwassen tripsen variëren naargelang de soort. Er zijn zwarte tripsen, beige, bruine of meerkleurige tripsen. Op de plant zijn ze te herkennen als kleine streepjes die voortbewegen.

Mensen spreken vaak van “zwarte tripsen”. Die behoren niet noodzakelijk tot dezelfde soort. Zowel de Echinotrips als de Japanse trips is een bekende zwarte trips. Meer uitleg hierover vind je bij: soorten tripsen.

In de volksmond noemt men tripsen ook donderbeestjes of onweersbeestjes. Tripsen kunnen zich net voor een onweer massaal tonen. Na het onweer verdwijnen ze weer.

Trips kent 6 stadia: eistadium – 2 larvestadia – voorpop – pop – volwassen insect. Tripsen zijn actief tussen 12 en 30 °C en kennen gemiddeld 7 tot 12 generaties per jaar.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (2)

Tripslarven herkennen

De larven van trips zijn nog veel kleiner dan de volwassen tripsen. De larven zijn ook lichter van kleur: dit varieert van wit, naar lichtgeel of donkergeel tot oranje. De larven hebben geen poten en bewegen zich langzaam over de bladeren. Tripslarven zie je soms in groepjes op de bladeren zitten, soms komen ze verspreid over de bladeren voor.

Tripseitjes herkennen

De vrouwelijke tripsen leggen hun eitjes af in het plantenweefsel, ze maken hiervoor eerst een opening in het plantweefsel. Dit kan zowel in bladeren, bloemblaadjes als zachte stengeldelen zijn. Daardoor zijn eitjes van trips niet met het blote oog te zien.

Eén tripsvrouwtje kan meer dan 100 eitjes afleggen. Bij paprikabladeren zijn de legplaatsen van de eitjes te herkennen als wratachtige vergroeiingen. Bij andere planten zijn die legplaatsen niet zo gemakkelijk te herkennen.

Pop en voorpop van trips

Aan het eind van het tweede larvestadium laat de larve zich meestal op de grond vallen om te verpoppen. Zowel de voorpop als de pop hebben vleugelstompjes en eten niet tijdens deze fase van hun ontwikkeling. Ze verpoppen het liefst in vochtige grond op ongeveer 15 mm diepte. Soms verpoppen ze ook op donkere, vochtige plekken in de constructie van de kas of tunnel.

Veel tripssoorten verpoppen echter niet in de grond maar op de bladeren van de planten. Dit gebeurt meestal bij kamerplanten. Ze verpoppen dan in donkere hoekjes of speetjes tussen de bladeren.

Waar komen tripsen vandaan?

 1. Je brengt het zelf binnen via je kleding, je huisdieren en dergelijke. Tripsen komen steeds meer voor op sierplanten buiten. Het is dus niet zo moeilijk om ze binnen te halen.
 2. Je brengt trips binnen via planten die je hebt gekocht. Meestal begint het bij enkele planten en verspreid het zich zo verder over de volledige kas of je kamerplantencollectie.
 3. Tripsen kunnen ook binnen gebracht worden via snijbloemen die je koopt.
 4. Tripsen verblijven soms in bermen of op wilde planten en kunnen zelf binnen komen in kassen of binnenshuis.

Soorten tripsen

  Er zijn verschillende redenen die maken dat je trips op je planten krijgt:

 1. Californische trips (Frankliniella occidentalis)
 2. De Californische trips is sinds 1985 ingevoerd vanuit Amerika zoals de naam reeds doet vermoeden. Deze trips is een bloementrips, beige tot donker bruin van kleur. In de zomer zijn ze lichter van kleur dan in de winter. De larven zijn geel-oranje van kleur. Deze soort heeft veel waardplanten zowel in groenteteelt als in sierplanten. In groentekassen is de Californisch trips de meest dominante tripssoort, ze heeft de tabakstrips in de vruchtgroenteteelt (paprika, komkommer…) grotendeels verdrongen. Deze soort is gevreesd omdat ze virussen kan overbrengen. Ze verpoppen meestal in de grond maar verpopping op de plant zelf is ook mogelijk.

 3. Tabakstrips (Thrips tabaci)
 4. Deze trips is één van de ouds voorkomende tripssoorten. Het is een bladtrips. Ze vormt vooral een probleem in groentekassen en dan zeer specifiek op komkommer. Daarnaast komt ze ook voor in ui en prei buiten en op sierplanten. Ze verpoppen in de grond of op donkere plaatsen.

 5. Rozentrips (Thrips fuscipennis)
 6. De rozentrips komt van nature massaal in bermen voor. Ze leeft op houtachtige en kruidachtige gewassen waaronder rozen. De volwassenen zitten vaak in bloemen. De rozentrips kan schade geven in rozen, aardbeien, tomaat en paprika.

 7. Echinotrips (Echinothrips americanus)
 8. Deze trips is een bladtrips, donkerbruin tot zwart van kleur en licht gepantserd. Ze verblijven altijd op de bladeren, vaak op de oude onderste bladeren. Ze is minder mobiel waardoor ze niet aangetrokken kunnen worden door vangplaten. De larven zijn meestal spierwit. Ze komen zowel in de groenteteelt als op sierplanten voor. De verpopping gebeurt ook op de planten zelf.

 9. Japanse bloementrips of Hortensia trips (Thrips setosus)
 10. Een zeer recente trips soort die sinds 2014 veelvuldig voorkomt. Ze bevinden zich zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de bladeren. De volwassen zijn zwart van kleur met een lichte schakering, de larven zijn doorzichtig tot wit-geel. Zoals de naam doet vermoeden, verblijven ze ook graag in de bloemen. De verpopping gebeurt op de planten zelf. Ze is in de praktijk niet te onderscheiden van de Echinotrips. Deze soort geeft meer bloemschade dan de Echinotrips.

  (Video) tripstips — vlog 339

 11. Zebratrips (Parthenothrips dracaenae)
 12. Het is een licht tot donkerbruine trips met lichte vleugels en 2 zwarte banden. Deze trips vind je specifiek op kamerplanten. De verpopping gebeurt ook op de planten zelf.

 13. Bloementrips (Frankliniella intonsa)
 14. Deze trips lijkt op de Californische trips. De kleur varieert van geel tot donkerbruin. De stadia bevinden zich vooral in de bloemen.

 15. Vanda trips (Dichromothrips corbeti)
 16. De kleur varieert van donkerbruin tot zwart. Deze trips is ongevleugeld waardoor ze beperkt is in beweging. Alle ontwikkelingsstadia vinden op de plant plaats. Is een tripssoort die op Orchideeën (Phalaenopsis) voorkomt. Hierdoor ontstaan misvormde bloemen en vlekken op de bladeren.

 17. Gestreepte kastrips (Hercinothrips)
 18. Dit is een minder mobiele tripssoort die vooral op de bladeren terug te vinden is (bladtrips). De kleur is aanvankelijk geel maar wordt geleidelijk bruin-zwart. De verpoppen gebeurt op de plant zelf. Deze soort vind je zowel in de vruchtgewassenteelt als sierteelt en op kruidachtige planten terug.

 19. Pepertrips (thirps parvispinus)
 20. Een Aziatische soort die recent in de EU voorkomt. De vrouwtjes zijn bruin van kleur, de mannetjes geel. Je vindt ze zowel op bladeren als in bloemen. Komt vooral ook op kamerplanten en sierplanten voor zoals ficus, gerbera, mandevilla en schefflera.

Deze lijst is zeker niet volledig. Elk jaar komen er ook nieuwe tripssoorten bij. Vooral uit andere werelddelen worden met de planten nieuwe soorten in ons land ingevoerd.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (3)

Welke schade veroorzaakt trips?

Hieronder vind je een opsplitsing per teelt en de schade die in die specifieke plantengroep veroorzaakt wordt.

Trips op kamerplanten

 1. Zilverkleurige vlekken op de bladeren
 2. De volwassen tripsen en hun larven zuigen plantencellen leeg. Hierdoor ontstaan vaak zilvergrijze vlekjes op de bladeren. Er kunnen zich echter ook andere verkleuringen voordien naargelang de kamerplant soort oa vaal beige bladverkleuring of extreem witte verkleuringen. Soms zie je ook vlekken aan de bladranden.

 3. Zwarte puntjes op de bladeren
 4. Typisch voor trips zijn de donkergroene, zwarte puntjes die je terug vindt op de bladeren. Dit zijn de uitwerpselen van trips. Zie je dit, mag je zeker zijn dat het om trips gaat. Geen enkel ander insect veroorzaakt dit schadebeeld.

 5. Verkurkingen
 6. Op kamerplanten kan trips verkurkingen veroorzaken op het bladweefsel. Dit is een wondreactie van de plant op het krassen en raspen van de trips. Het komt vooral voor op planten met vette of vlezige bladeren.

 7. Misvormingen op de bladeren en bloemen
 8. Bladeren, vooral jonge bladeren, kunnen misvormingen vertonen ten gevolge van de zuigschade van trips. Orchideëen en Hortensia’s kunnen misvormde bloemen krijgen en Anthuriumbloemen gaan niet meer open bij ernstige tripsschade.

Tripsgevoelige kamerplanten

Het is niet evident om hier een opsomming van te geven. De lijst is zeer uitgebreid. Er zijn een aantal kamerplanten die zeer gevoelig zijn en anderen die minder gevoelig zijn maar er is geen rechte lijn in te trekken. Je hebt eigenlijk nooit de garantie dat een bepaalde kamerplant niet zal getroffen worden door trips.

Monstera bijt wel de spits af. Deze plant is supergevoelig aan trips. De bladeren van de monstera verkleuren vaal bruin. Diefenbachia en ficus krijgen misvormingen van de groeipunten tgv trips.

Trandescancia soorten en Calathea’s zijn eveneens zeer gevoelig aan trips.

Anthuriums worden aangepakt door de Anthuriumtrips en Phalaenopsis door de Vanda trips. Deze planten hebben dus tripssoorten die specifiek op deze planten aanwezig zijn.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (4)
Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (5)

Trips op groenten

Groenten die het meest gevoelig zijn aan trips zijn paprika, komkommer, aubergine en peper in kasteelt. Trips komt op alle vruchtgewassen voor met uitzondering van tomaat. Buiten worden ui en prei gemakkelijk door trips getroffen.

(Video) Wat kan je doen tegen trips?

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (6)

 1. Zilverkleurige vlekken op de bladeren
 2. Door het leegzuigen van de plantencellen ontstaan aan de bovenkant van de bladeren zilvergrijze vlekjes. Als je niet ingrijpt, kunnen de bladeren volledig vergrijzen waardoor ze uiteindelijk verdrogen en afsterven.

 3. Zwarte puntjes op de bladeren
 4. Zwarte puntjes kun je waarnemen aan de bovenkant van het blad samen met de zilvergrijze vlekjes. De zwarte puntjes zijn de uitwerpselen van trips. Op zich is dit geen probleem, ze wijzen enkel op de aanwezigheid van trips. Hoe meer zwarte puntjes, hoe meer tripsen aanwezig zijn.

 5. Verkurkingen op de vruchten
 6. Vruchten kunnen ten gevolge van tripsaantasting verkurkingen krijgen op de vruchten. In paprika herken je trips aan de verkurkingen van het kroontje en aan bruine strepen op de vruchten. Bij komkommer en aubergine zie je dezelfde bruine strepen.

 7. Misvormingen van de vruchten en het blad
 8. Vooral bij komkommer maar ook bij paprika kunnen ten gevolge van trips vergroeiingen voorkomen. Jonge komkommers kunnen vanaf het begin krom beginnen groeien. Ook de bladeren kunnen misvormingen tonen.

 9. Virusoverdracht
 10. Tripsen kunnen virussen overbrengen van plant naar plant. Virussen zijn vooral gevreesd in de beroepsteelt waar ze grote schade kunnen aanbrengen aan de planten. Vooral de Californische trips staat daarvoor bekend. Net deze tripssoort komt het meeste voor de kassen waar vruchtgewassen gekweekt worden.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (7)
Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (8)

Trips op kleinfruit

Aardbeien, druiven, frambozen en bessen kunnen door trips worden aangetast.

 1. Zilverkleurige vlekken op de bladeren
 2. Tripsen zuigen oppervlakkig plantenweefsel leeg waardoor er beige tot witte vlekjes ontstaan in het bladoppervlak.

 3. Aanwezigheid van zwarte puntjes
 4. Donkergroene tot zwarte puntjes op het blad wijzen op uitwerpselen van trips. Op zich is dit niet schadelijk. Aan de hoeveelheid zwarte puntjes zie je wel hoe erg de aantasting is.

  Typisch bij druiven zijn de zwarte groeipuntjes op de jonge druivenblaadjes. Het gaat hier niet om uitwerpselen. Dit is het gevolg van de zuigschade van trips die bij druiven vooral in de groeipunten zitten.

  Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (9)
  Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (10)
 5. Verkurkingen en bronzing van vruchten
 6. De verkurking en bronzing van vruchten is het gevolg van een serieuze tripsaantasting.

 7. Misvormingen
 8. Aardbeien kunnen misvormde bloemen en vruchten krijgen tgv tripsschade.

Trips op snijbloemen

Bepaalde snijbloemen zijn zeer gevoelig aan trips. Dit is vooral in de opkweek van bloemen een groot probleem. Door het gebruik van minder breedwerkende insecticides, minder gebruik van insecticides bij geïntegreerde teelten en omwille van resistentie tegen chemische middelen, is trips de laatste jaren fel toegenomen.

Bij snijbloemen zijn roos, chrysant, gerbera en anthurium de meest gevoelige bloemen.

(Video) De beste tips tegen trips! 💡 | De Stamgasten

Hoe lang leven trips?

Dit is een vraag waar geen eenduidig antwoord op kan gegeven worden. Hun levensduur verschilt namelijk naargelang de soort trips en de temperatuur.

Als voorbeeld nemen we de Californische trips die veelvuldig in kassen maar ook op sierplanten voorkomt. Bij 20°C leeft het vrouwtje 75 dagen en legt ze 126 eitjes af in die tijd. Bij 25°C leeft het vrouwtje 31 dagen en legt ze 136 eitjes af.

De tabakstrips leeft gemiddeld 2 tot 3 weken terwijl de Echinotrips en Japanse trips (trips setosus) 1 à 2 maanden leeft. Deze twee laatste soorten vind je veelvuldig op kamerplanten terug.

Waar is de trips in de winter?

In koude kassen en buiten overwinteren tripsen als poppen in de grond of op beschutte plekken tussen plastiekfolie in tunnels. In het voorjaar bij warm weer komen ze dan opeens massaal tevoorschijn als volwassen insecten.

In verwarmde kassen en binnenshuis leven de tripsen als volwassen insecten gewoon verder en blijven ze zich ook voortplanten. De ontwikkeling gaat niet zo snel als in de zomer omdat de temperatuur lager is en de hoeveelheid licht minder. De levenscyclus van ei tot volwassen insect varieert tussen 10 en 30 dagen, afhankelijk van de temperatuur, de plantensoort en de lichtintensiteit.

Heb ik trips of spint?

Het verschil tussen trips en spint is in eerste instantie niet direct te zien aan de bladschade.

Spint en trips zuigen plantensappen uit de bladeren van de kamerplanten. Ingeval van spint krijgen de bladeren in eerste instantie gele puntjes die nadien overgaan in een volledige vaalgeel of bruingeel verkleuring van het blad.

Bij trips kan de schade zeer uiteenlopend zijn naargelang de plantensoort. Trips kan net als spint een vale verkleuring geven maar ook wit-grijsverkleuring van het blad is mogelijk.

De verschillen in schadebeeld worden na verloop van tijd wel duidelijker.

 • Bij trips zijn de typische zwarte plekjes, hun uitwerpselen zichtbaar. Spint heeft dit niet.
 • Bij spint worden er webjes gevormd tussen de bladeren, trips doet dit niet.
 • Trips zorgt voor verkurkingen op de bladeren of vruchten, spint doet dit niet.
 • Trips zorgt voor misvormingen in de bladeren en bloemen. Spint doet dit niet.
Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (11)
Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (12)

Het beste is om bij de eerste bladschade op zoek te gaan naar het schadelijk insect. Zo kan je ook tijdig ingrijpen. Het verschil tussen spint en trips is gemakkelijk te zien.

Een spintmijt is een insect met ovaal-rond, beige lichaam met twee donkere vlekken aan de zijkant van het lichaam. Op het blad zijn vooral de twee donkere vlekken waarneembaar van de spint en zie je ze eerder als donkere puntjes die voortbewegen.

Trips is een langwerpig insect met vleugels met variërende kleuren. In het echt zichtbaar als kleine streepjes.

Wat kan je doen tegen trips?

Tripsen op kamerplanten veroorzaken onherstelbare esthetische schade aan de bladeren. Daarom is het essentieel bij kamerplanten om preventieve maatregelen te nemen en een tripsplaag te voorkomen.

Ook groenten en fruit zoals aardbeien en druiven kunnen zwaar getroffen worden door trips met een groot oogstverlies tot gevolg. Heb je elk jaar last van trips in je kas, werk dan preventief vanaf het begin van het seizoen.

De beste maatregel tegen trips is preventie.

Er zijn een aantal maatregelen die je kan nemen tegen trips.

 • Controleer elke week je kamerplanten of kasplanten op trips. Kijk niet alleen op de bladeren maar ook in de bloemen als die aanwezig zijn.
 • Houd de luchtvochtigheid van de ruimte zo hoog mogelijk.
 • Gebruik kweekzakjes tegen trips. Uit de kweekzakjes lopen roofmijten Neoseiulus cucumeris die de eitjes en jonge larven van trips eten. Deze roofmijten zoeken de bladeren goed af waardoor een beginnende aantasting in de kiem kan gesmoord worden. Na 5 weken is de kweek uitgewerkt en moet je nieuwe zakjes hangen om blijvend bescherming te genieten.
 • Hang gele vangplaten om de eerste volwassen tripsen weg te vangen. Dit is vooral interessant in de kas of tunnel waar vruchtgewassen gekweekt worden en meestal de Californische trips schade aanricht. De Californische trips wordt goed weggevangen met gele vangplaten. Gele vangplaten kan je ook in je woonruimte hangen aan een grote kamerplant. De vangplaten vangen het best als je ze ter hoogte van de bladeren hangt, dus niet boven de planten en ook niet in de pot van kamerplanten. Minder mobiele tripssoorten zoals de Echinotrips en Vanda trips worden hiermee niet gevangen.
 • Gebruik van insectengaas van 0.8x 0.8 mm voldoet om de volwassen tripsen minder invliegmogelijkheid te geven. De tripsen kunnen er niet doorheen vliegen maar wel kruipen. Door het insectengaas voor openingen te bevestigen die in contact komen met de buitenlucht, kan je de invlieg van de volwassen insecten serieus reduceren. Dit is interessant in kassen maar is moeilijk haalbaar in woonkamers.
 • Speciaal tripsgaas kan gebruikt worden om quarantaine ruimten te creëren.
 • Schoonmaak van de kas is na een tripsaantasting zeer belangrijk. Tripsen kunnen in verwarmde kassen en woonkamers in de winter blijven verder kweken als is het tegen een later tempo. In koude kassen en buiten overwinteren de poppen in de grond.
 • Schoonmaak van de kas is na een tripsaantasting zeer belangrijk. Tripsen kunnen in verwarmde kassen en woonkamers in de winter blijven verder kweken als is het tegen een later tempo. In koude kassen en buiten overwinteren de poppen in de grond.

Trips bestrijden

Trips bestrijden met spuitmiddelen

Veel mensen nemen hun toevlucht tot een trips spray omdat ze in paniek zijn als ze op hun geliefde kamerplanten trips vaststellen. Trips met een biologische of chemische spray behandelen is echter een moeilijk verhaal.

Waarom is trips met een spuitmiddel moeilijk te bestrijden?

(Video) Nemasys F, hét aaltje tegen trips!

 1. Tripsen hebben reeds veel resistentie opgebouwd tegen chemische /natuurlijke middelen. Hierdoor sterven ze niet meer af van de spuitmiddelen. Zelfs als je de middelen hoger doseert, lost dit niets op. De trips heeft leren leven met gif en kan er tegen.
 2. Tripsen zijn op planten moeilijk te raken met gewone contactinsecticides. Ze verstoppen zich namelijk in groeipunten en bloemknoppen.
 3. Gezien tripsen bij hoge temperaturen in de zomer veel sneller ontwikkelen, moet er vaak gespoten worden om resultaat te bekomen. Bij 25°C is de levenscyclus van de Californische trips rond op 14 dagen. Voortdurend spuiten wil je uiteraard in je woonkamer ten alle tijden vermijden.
 4. Voorpop en pop onttrekken zich aan systemische spuitmiddelen (middelen die worden aangegoten aan de wortels en zich via de sapstroom verspreiden in de plant) omdat ze geen plantensap opzuigen en dus geen bestrijdingsmiddel opnemen.

Opgelet: residu van spuitmiddelen is schadelijk voor nuttige insecten!

Als je chemische of natuurlijke middelen gespoten hebt, moet er een wachttijd gerespecteerd worden vooraleer je nuttige insecten kan uitzetten. Anders gaan de nuttige insecten ook afsterven van de nog aanwezige spuitmiddelen. Het is daarom belangrijk om geen chemisch middel te gebruiken tenzij de wachttijd zeer kort is.

Bij deze wil ik speciaal Neemolie vermelden omdat dit courant gebruikt wordt bij kamerplanten. Neemolie is gemaakt van Neem, een natuurlijke stof maar is zeer schadelijk voor onze roofmijten en roofwantsen. Daarom moet je zeker 2 weken wachten tussen een behandeling met Neemolie en het uitzetten van nuttige insecten.

Trips bestrijden met knoflook

Knoflook en andere huismiddeltjes worden vaak als eerste geprobeerd om de trips weg te krijgen. Uit ervaring met vele klanten weten we echter dat dit het probleem niet oplost.

Het is de bedoeling om een knoflookaftreksel te maken en daarmee de planten regelmatig te bespuiten. Tripsen houden in eerste instantie niet van de knoflookgeur maar ze wennen er wel aan. Daarom worden er zelfs verschillende knoflooksmaken op de markt gebracht die je afwisselend kan gebruiken. Besef echter dat knoflookextracten geen dodende werking hebben en je probleem dus niet kunnen oplossen.

Trips biologisch bestrijden

Er zijn verschillende nuttige insecten beschikbaar om je tripsprobleem aan te pakken. Elk insect heeft echter zijn specifieke functie. Het is daarom belangrijk dat je kijkt naar je persoonlijke situatie en wat je precies nodig hebt.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (13)

Trips bestrijden met roofmijten

Er zijn twee soorten roofmijten die je kan gebruiken tegen trips met name Neoseiulus cucumeris en Swirskii. Beiden roofmijten eten de eitjes en jonge larven (eerste larvestadium) van trips. De larven in het tweede larvestadium worden door deze roofmijten niet genomen.

De roofmijten Neoseiulus cucumeris zijn zowel in koker als kweekzakjes te verkrijgen. De Swirskii roofmijten zijn enkel in kweekzakjes beschikbaar.

Het verschil: bij de koker gaan alle roofmijten tegelijk vrij komen (te gebruiken bij duidelijke aantasting), bij de kweekzakjes lopen de roofmijten traag uit gedurende 5 weken. De cucumeris kweekzakjes zijn als nabehandeling na een aantasting of als preventieve onderhoudsbehandeling bedoeld als je tripsgevoelige planten hebt.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (14)

Trips bestrijden met roofwantsen Orius

De roofwants Orius eet volwassen tripsen en alle larvestadia. Orius is een veelvraat, die zoekt de bladeren niet af maar stort zich in de planten en doodt wat hij tegen komt. Daarom dat er veel voedsel moet zijn en de planten bij elkaar moeten staan, hij gaat niet zoeken naar een enkele trips.

Je kan Orius niet gebruiken als je weinig planten hebt of de planten niet kan groeperen. Het alternatief is de volwassen tripsen zoeken en deze doodnijpen. Sommige tripssoorten zoals de Californische trips en tabakstrips kan je weg vangen met vangplaten. Soorten die minder mobiel zijn zoals de gestreepte kastrips, vanda trips en echinotrips kunnen niet met vangplaten worden weggevangen.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (15)

Trips bestrijden met Chrysop of Chrysopa

Als je zowel kleine als grote larven van trips hebt, raden we je aan om te werken met larven van Chrysopa. Chrysopa is een inheems gaasvlieg wiens larven zich voeden met verschillende schadelijke insecten. Ze eten de twee larvestadia van trips. Volwassen tripsen worden niet door de larven van Chrysopa gegeten.

Chrysopa larven zijn in twee vormen verkrijgbaar:

 • Chrysop: dit zijn kaartjes met eitjes van Chrysopa. De kaartjes moeten aan de stengels van de planten worden gehangen. De larven komen uit de eitjes en verspreiden zich over de bladeren. Chrysop kaartjes zijn bedoeld voor mensen met enkele aangetaste planten.
 • Chrysopa: dit is een koker met larven van Chrysopa in boekweitschilfers. De inhoud van de koker wordt rechtstreeks op de bladeren verdeeld of via bioboxen over de planten verspreid. Chrysopa is bedoeld voor mensen met een grote plantencollectie of een grote aantasting.

Bladschade na aantasting blijft zichtbaar op je kamerplanten

Tripsen zorgen voor onherstelbare esthetische schade aan de bladeren. De bladschade die de trips veroorzaakt heeft, blijft aanwezig. De schadelijke insecten worden gegeten door nuttige insecten maar hierdoor wordt de veroorzaakte bladschade niet herstelt. Eénmaal de plaag bestreden is, kan je de felst aangetaste bladeren wegsnoeien of ze gewoon laten hangen en eens afwassen met een sopje water en groene zeep.

Trips bestrijden? Wat is trips en hoe voorkom ik het? (16)

Om bladschade te vermijden – wat het meest interessant is bij kamerplanten – kan je preventief werken met nuttige insecten. We hebben een preventief systeem van kweekzakjes tegen trips. Kweekzakjes tegen trips worden gebruikt na een aantasting als nabehandeling of preventief om bladschade te vermijden.

Uit de kweekzakjes lopen gedurende 5 weken langzaam roofmijten uit. Hierdoor zijn er tijdens die periode steeds roofmijten op de kamerplanten die een beginnende plaag van spint of trips direct in de kiem kunnen smoren. Op deze manier wordt er weinig of geen bladschade veroorzaakt. Wil je blijvende bescherming genieten, moet je om de 5 weken de kweekzakjes vervangen.

(Video) OUTER BANKS: the BEST road trip of the USA East Coast?

Trips schadelijk voor mensen

Tripsen zijn niet schadelijk voor mensen. Ze kunnen je wel eens prikken in je arm maar daar houdt het dan ook met op. Tripsen kunnen virussen overbrengen op planten maar ze dragen geen virussen over op mensen. Mensen kunnen dus niet ziek worden van tripsen.

Weetjes rond trips!

Tripsen komen over de hele wereld voor, enkele soorten komen zelfs in de poolgebieden voor.

Tripsen zijn de kleinste gevleugelde insecten die er bestaan.

FAQs

Hoe voorkom je trips? ›

Hoe voorkom je trips? Trips komt voornamelijk voor in ruimtes met een lage luchtvochtigheid. Zorg dus dat de luchtvochtigheid lekker hoog is in je kamer. Zet schaaltjes water op je verwarming en besproei je planten elke week met de fijne nevel uit een plantenspuit.

Waar komen tripsen op af? ›

Tripsen houden niet van een hoge luchtvochtigheid, om van trips af te komen wordt er aangeraden de luchtvochtigheid te verhogen of de plant regelmatig te besproeien met water. Om goed te kunnen waarnemen hoeveel trips er aanwezig is gebruik je gele vangplaten waarop de trips zal vastplakken.

Waar hebben trips een hekel aan? ›

Trips heeft een hekel aan water. Zeker tijdens warme en droge omstandigheden. Intercropping. Door prei of kool in klaver te planten neemt de tripsaantasting wat af.

Hoe kom je aan tripsen? ›

Waar komt de trips vandaan? Tripsen komen je huis binnen via je kleding of de wind. Zoals gezegd is de trips niet kieskeurig, dus al je kamerplanten lopen gevaar. Wel heeft de trips het vooral naar zijn zin bij warme temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

Is trips gevaarlijk? ›

Onderzoeker Messelink noemt dat niet ongeloofwaardig: "De trips is wel schadelijk. Het beestje beschadigt de bovenkant van de bladlaag en dat levert bruine vlekken op. Vooral in de sierteelt is dat vervelend omdat het juist gaat om hoe de bloemen eruit zien. De vliegjes kunnen ook virussen overbrengen."

Hoe lang leeft een trips? ›

Bij een ideale temperatuur van 30 graden is dit proces slechts zo'n 10 dagen. Een volwassen vrouwtje leeft zo'n 75 dagen. In onderstaande overzicht is te zien dat de tripsen zich zowel in de bodem als op de planten begeven. Tripsen komen in kassen en binnenruimtes het hele jaar voor.

Wat is het verschil tussen spint en trips? ›

Trips zijn langwerpig met verschillende kleuren en kleine vleugels. Ze zijn zichtbaar als streepjes op de planten. Spint is ovaalvormig of rondvormig en heeft een beige of gele kleur met aan de zijkant twee donkere plekken. Vooral deze donkere plekken zie je als stipjes op de plant voortbewegen.

Wat eten trips? ›

Trips, ook bekend als dondervliegen, zijn kleine insecten die zich voeden door sap van bladeren te zuigen. Het zijn lange, slanke insecten van ongeveer 1 a 2 millimeter.

Wat is het beste middel tegen spint? ›

De beste manier om spint te bestrijden, is door te voorkomen dat hij zich kan voortplanten. Spintmijten houden van warme, droge omstandigheden. Zorg dus voor goede ventilatie en verhoog de luchtvochtigheid door planten regelmatig te benevelen. In de kas kun je de vloer natmaken om de luchtvochtigheid te verhogen.

Hoe ziet spint uit? ›

Spint of spintmijten zijn parasieten die tussen de 0,3 en 0,5mm groot zijn. Ze hebben een lichaam gevormd als een peer en zijn geelgroen, bruin of rood van kleur. De verschijnselen zijn goed te zien. De bladeren van de plant krijgen bruine, bijna koperkleurige, puntjes op het blad.

Hoe krijg je Donderbeestjes weg? ›

Wat te doen als onweersbeestjes in huis terecht komen? Bij warm en vochtig weer doet u er goed aan de graantripsen zoveel mogelijk uit huis te houden. Bijvoorbeeld door deuren en ramen gesloten te houden of zo mogelijk horren te plaatsen. Dringen ze toch tot in huis door, dan kan de stofzuiger uitkomst bieden.

Wat doen trips? ›

Schade aan jouw planten

Trips zuigen voeding uit jouw planten, waardoor de bladeren geel kunnen worden en vervormen. Om bij de voeding te komen, schrapen ze eerst over het blad en beschadigen ze zo de cellen. In ernstige gevallen kunnen de bladeren zelfs verdrogen en afvallen.

Videos

1. Trips || PlantenAdvies
(PlantenAdvies)
2. Uitleg resistentiemanagement - Trips
(Syngenta Nederland)
3. Herkenning en beheersing van trips
(IRSTelevisie)
4. INSIDE THE AMISH COMMUNITY: A road trip through Lancaster/Pennsylvania
(Got2Go)
5. R64: Mario's Road Trip
(SMG4)
6. Effectieve tripsbestrijding met Mainspring
(Syngenta Nederland)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 08/20/2023

Views: 5936

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.